Visie op ons jaarthema

Visie volgens Prisma pocket woordenboek: Nederlands

visie <viezie> de (v) [-s]

  1. Wat men van iets vindt, hoe men iets ziet: een ~ op iets hebben
  2. inzicht in iets en in hoe het zich verder moet ontwikkelen: een leider met ~
  3. inzage: de stukken liggen ter ~ op het gemeentehuis

Als we het hebben over de visie van ons jaarthema, bedoelen we de visie zoals deze hierboven in puntje 1 werd verklaard.
In de visie zal iemand uit naam van zichzelf of een organisatie, vertellen wat (in dit geval) chirocycle voor hem/haar is. Wat is de betekenis? Wat willen we ermee bereiken? Hoe ervaren we dit...
Je begint dus al te merken dat een visie kan verschillen van persoon tot persoon. Maar vaak zijn de grote lijnen erin hetzelfde.

Om jullie daarom een zo goed, uitgebreid beeld als mogelijk te geven over het jaarthema, vind je hier de visie van chiro nationaal en ook de visie van de jaarthema verantwoordelijke.