VZW de speelberg

Omdat men zo’n twintig jaar geleden besliste om de Sint-Aloysius school af te breken, zou de Chiro zonder lokalen komen te zitten. Een groep van toenmalige leiding en oudleiding wou daar wat aan doen en ging op zoek naar een oplossing. Twee à drie jaar later werd ‘vzw De Speelberg’ opgericht, met als doel de bouw van nieuwe lokalen, op een nieuw stukje grond tussen het Kerelsplein en de Acaciastraat. Dit heette toen ‘de bergen’: struiken, hopen aarde, een ezeltje en vooral een groot speelplein voor de jongeren. De naam ‘Speelberg’ sprak dus voor zichzelf.

De grond is eigendom van de stad Roeselare, maar de Chirolokalen zijn eigendom van de vzw. Chiro Romejo is een van de weinige jeugdbewegingen die een gebouw onder eigen beheer heeft. Het lag zeker niet voor de hand om met heel beperkte middelen het degelijke gebouw waar de Chiro nu over beschikt, te laten bouwen.
De initiatiefnemers voor deze mijlpaal in de geschiedenis van Chiro Romejo waren én zijn de leden van de vzw.

Tot op de dag van vandaag kijken leiding en vzw'ers samen naar de huidige stand van onze chirolokalen. Wat moet aangepast worden? Zijn er dringende schadegevallen, enzovoort...
Zo werd in de paasvakantie van 2016 een nieuw grasveld aangelegd met bijhorend klinkerveld en zijn er nu plannen voor de aanleg van een afvalhoekje. Daar kan ons afval mooi en droog gestapeld en gesorteerd worden.
Je zou dus kunnen stellen dat na al die jaren de lokalen van onze Chiro nog steeds in opbouw zijn. M.a.w. nog steeds beter worden. Desondanks dat de opbouw nog niet volledig af is, moeten er soms grotere en minder grotere herstellingen gebeuren. Ook hiervoor kan de Chiro rekenen op steun van de VZW.

Maar er is meer! Terwijl de leiding vooral bezig is met de Chiro draaiende te houden van jaar tot jaar, probeert de VZW het voortbestaan van de Chiro zoveel mogelijk veilig te stellen voor de komende decennia.